سازمان نقشه برداری کشور 20 تير 1400 ساعت 9:13 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/4322/برگزاری-دومین-نشست-تخصصی-راستای-راه-اندازی-پایلوت-رشت-دیجیتال -------------------------------------------------- اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی از برگزاری دومین نشست تخصصی در راستای راه‌اندازی پایلوت "رشت دیجیتال" خبر داد: عنوان : برگزاری دومین نشست تخصصی در راستای راه‌اندازی پایلوت "رشت دیجیتال" -------------------------------------------------- دومین نشست تخصصی در راستای راه‌اندازی پروژه پایلوت «رشت دیجیتال» در اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی برگزار گردید. این نشست درقالب وبینار و با حضور دکترمدد، سرپرست محترم اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی، پروفسور رجبی‌فرد از دانشگاه ملبورن، دکتر طیفوری، معاون محترم آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان و جمعی از روسا و کارشناسان اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی برگزار گردید. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه‌برداری کشور، به نقل از مدیریت سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی، دومین نشست تخصصی در راستای راه‌اندازی پروژه پایلوت «رشت دیجیتال» در روز چهارشنبه 1400/04/16، در اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی برگزار گردید. این نشست درقالب وبینار و با حضور دکترمدد، سرپرست محترم اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی، پروفسور رجبی‌فرد از دانشگاه ملبورن، دکتر طیفوری، معاون محترم آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان و جمعی از روسا و کارشناسان اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی برگزار گردید. در ابتدای این نشست دکتر طیفوری، معاون محترم آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان، گزارش عملکرد استان گیلان در پروژه همسان رقومی Digital Twin را ارائه نمودند. ایشان با اشاره به ارائه اقلام توصیفی 6 دستگاه استان گیلان، 14 دستگاه را برای مشارکت در این پروژه پیشنهاد دادند و محدوده شهر رشت و محدوده منطقه پایلوت گلسار را ارائه کردند. دکتر طیفوری با اشاره به استعلام از راه‌شهرسازی گیلان، عنوان نمودند که  درحال حاضر ساختمانی با پلتفرم BIM در استان گیلان نداریم. در ادامه دکتر طیفوری پیشنهاداتی را مطرح نمودند. ایشان خواستار مواردی به شرح ذیل شدند: 1- تعیین برنامه زمانبندی پروژه 2- تعیین اقلام اطلاعات مکانی و غیرمکانی موردنیاز براساس اهمیت حضور در پروژه 3- اولویت بندی و تعیین برنامه زمانی تهیه اطلاعات مکانی و غیرمکانی 4- ارائه یک نمونه موفق سپس دکتر مدد، سرپرست محترم اداره کل زیرساخت‌ها و اطلاعات مکانی سازمان نقشه‌برداری کشور، ضمن تائید پیشنهادات دکتر طیفوری، عنوان نمودند که با توجه به سابقه بسیار بالای  سازمان نقشه‌برداری کشور در اطلاعات مکانی، مناسب است تا پیگیر اطلاعات غیرمکانی باشیم. ایشان پیشنهاد بررسی شرح خدمات این پروژه را در طی دوجلسه آتی ارائه نمودند و خواستار برگزاری جلسات بصورت دوبار درماه شدند. در ادامه پروفسور رجبی‌فرد از دانشگاه ملبورن، ضمن موافقت با پیشنهادات دکتر مدد و دکتر طیفوری، عنوان نمودند که نمونه آماده‌ای از این پروژه را در شورای برنامه‌ریزی استان گیلان ارائه خواهند کرد. ایشان خواستار مشاهده تلفیق داده‌های هندسی سازمان نقشه‌برداری کشور شدند و اولویت را در کاربردهای این پروژه عنوان کردند. ایشان برای شروع پروژه چند نمودنه را پیشنهاد دادند: (مثلا بر روی اتوبوس سنسوری نصب شود و در بستر حمل‌ونقل شهری ارائه شود. یا یک ساختمان BIM، از منطقه‌ای دیگر را در منطقه پایلوت شهر گذاشته و ارائه نمائیم، یا دانش‌اموزان را مهیا نمائیم و اطلاعات شهری را ازطریق آنها جمع‌آوری کنیم، یا تعبیه سنسور حسگرهای شهرداری....). ایشان خاطرنشان کردند که بستر NSDI آماده است و اکنون باید بسوی کاربردی‌سازی آن پیش برویم. دکتر رجبی‌فرد در ادامه ضمن پیش‌بینی زمانبندی 6ماهه برای این پروژه، عنوان نمودند که باید چهار زیرساخت مهم داده‌های پایه، (SDI- کاداستر- GNAF- OpenData) درتعامل باهم در این پروژه و پروژه‌های مشابه مشارکت جدی داشته باشند. سپس ایشان عنوان کردند که در اجرای این پروژه، از فضای دوبعدی شروع می‌کنیم و به فضای سه‌بعدی، سپس کاداستر سه‌بعدی و درنهایت به زیربنای Digital Twin میرسیم. دکتر رجبی‌فرد خاطرنشان کردند که مسئله مهم بعد از اعتبارسنجی، تهبه پرسشنامه‌هایی درفضای سه‌بعدی‌ست.  درنهایت دکتر رجبی‌فرد عنوان نمودند که باتوجه به‌اینکه یکی از اهداف توسعه پایدار، شهر می‌باشد، مناسب است تا شورای کاربران Digital Twin و سه گروه‌کاری (دیتا - مدل - برنامه‌نویس‌ها) برای ادامه روند این پروژه تشکیل شوند. همچنین تیمی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های استان گیلان هم در این پروژه مشارکت جدی داشته باشند.  در پایان دکتر رجبی‌فرد خواستار پیگیری جدی سازمان نقشه‌بردرای کشور از این طرح ملی شدند تا در آینده سازمان نقشه‌برداری کشور، درنقش راهبر تولید و بروزرسانی داده‌های مکانی، بتواند با تائید مسئولین محترم ذیربط و الزامات قانونی، بعنوان لیدر این طرح انتخاب شود و این پایلوت "رشت دیجیتال" تعمیم داده شود و درنهایت "ایران دیجیتال" را داشته باشیم.