سازمان نقشه برداری کشور 10 تير 1398 ساعت 10:52 https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/2441/دستورالعمل-کارتوگرافی-نقشه-های-1-25000-غیررقومی -------------------------------------------------- عنوان : دستورالعمل کارتوگرافی نقشه‌های 1:25000 (غیررقومی) -------------------------------------------------- متن :