سازمان نقشه برداری کشور 25 بهمن 1400 ساعت 9:47 https://www.ncc.gov.ir/fa/video/5159/گفتگوی-اختصاصی-دکتر-محمودرضا-دلاور-استاد-دانشکده-مهندسی-نقشه-برداری-اطلاعات-مکانی-دانشگاه-تهران-درباره-بیست-ششمین-همایش-ملی-ژئوماتیک-۱۴۰۰-ویدیو -------------------------------------------------- عنوان : گفتگوی اختصاصی با دکتر محمودرضا دلاور؛ استاد دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی دانشگاه تهران درباره بیست و ششمین همایش ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، ژئوماتیک ۱۴۰۰/ ویدیو -------------------------------------------------- دکتر محمودرضا دلاور ؛ استاد دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی دانشگاه تهران در گفتگوی اختصاصی با اداره روابط عمومی به نقش این همایش در تقویت تعاملات فنی بین سازمان نقشه برداری کشور،دانشگاه ها ،دستگاه ها و نهادهای ذیربط مهندسی نقشه برداری در کشور اشاره نمود و نمایشگاه ژئوماتیک را بستری برای ارائه دستاوردهای نقشه برداری دانست. متن : دکتر محمودرضا دلاور ؛ استاد دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی دانشگاه تهران در گفتگوی اختصاصی با اداره روابط عمومی به نقش این همایش در تقویت تعاملات فنی بین سازمان نقشه برداری کشور،دانشگاه ها ،دستگاه ها و نهادهای ذیربط مهندسی نقشه برداری در کشور اشاره نمود و نمایشگاه ژئوماتیک را بستری برای ارائه دستاوردهای نقشه برداری دانست. گفتنی است سازمان نقشه برداری کشور با همکاری انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران و جامعه مهندسان نقشه‌بردارایران، و با حمایت 14 دستگاه اجرایی و دانشگاهی بیست و ششمین همایش ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی را که یکی از بزرگترین رویدادهای ملی در حوزه نقشه برداری محسوب می شود؛ 3و4 اسفندماه سال جاری به صورت وبیناری برگزار خواهد کرد.