سازمان نقشه برداری کشور 6 آذر 1399 ساعت 12:34 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/3151/زون-گسلی-مراوتپه-مسبب-زلزله-5-آذر-استان-گلستان -------------------------------------------------- عنوان : زون گسلی مراوتپه مسبب زلزله 5 آذر استان گلستان تهیه و تنظیم: دکتر حمیدرضا نانکلی رئیس اداره ژئودینامیک از اداره کل زمین سنجی و نقشه برداری زمینی -------------------------------------------------- شبکه ای ایستگاه های دائمی سازمان نقشه برداری کشور در این منطقه شامل 27 ایستگاه GPS است . که نتایج حاصل از شبکه ایستگاه های دائمی ۷ میلیمتر در سال نرخ لغزش راستگرد را برای این گسل نشان میدهد و همچنین 5میلیمتر در سال برای زون گسلی قوچان و4 میلیمتر در سال برای گسل چپگرد بجنورد که با توجه به این نرخ لغزش جزء گسل های خیلی فعال محسوب می شود. *تنش قبل از وقوع زمین لرزه در صفحه گسلی MP 5.4 بوده است. متن : *زون گسلی مراوتپه مسبب زمین لرزه ۵ آذر استان گلستان*  از دکتر نانکلی بنا بر گزارش مر کز لرزه نگاری  موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۸ در مقیاس گشتاوری ودر عمق ۱۰ کیلومتری مراوتپه در استان گلستان را لرزاند.  *گزارش کار گروه زلزله و آتشفشان سازمان نقشه برداری کشور*    زلزله ۴.۸ امروز در ناحیه مرزی بین دو کشور ایران و ترکمنستان ودر فاصله ۲۱ کیلومتری مراوتپه در شهرستان مراوتپه از استان گلستان رخ داده است این زلزله در منطقه بین دو گسل رباط غرابیل و گسل اصلی کپه داغ با فا صله ۱۱۰ کیلومتری قرار دارد .طول گسل اصلی کپه داغ ۳۱۳ کیلومتر است و تا کنون  پس لرزه در منطقه رخ نداده است. کمربند چین خورده وراندگی درون قاره ای کپه داغ با راستای ۱۲۰ درجه شمالی و طول ۷۰۰ کیلومتر  به عنوان مرز بین دو صفحه اوراسیا و ایران مرکزی است .حد شمالی آن گسل اصلی کپه داغ یا عشق آباد است که مرز بلوک ایران و اوراسیا است.   شبکه ای ایستگاه های دائمی سازمان نقشه برداری کشور در این منطقه شامل  27 ایستگاه  GPS است . نتایج حاصل از میدان سرعت  GPS  چگونگی تغییر شکل برخورد دو صفحه عربستان و اوراسیا در  منطقه تغییر شکل را نشان میدهد . حرکت امروز به سمت شمال از 11 میلی متر در سال در تهران (52 درجه شرقی) به 1.5 میلی متر در سال در مشهد (60 درجه شرقی) کاهش می یابد. کوتاه شدن N-S در طول دامنه های کوپه داغ ، بینالود و کوه سرخ در طول جغرافیایی 59 درجه شرقی رخ میدهد. نتایج GPS برای ارزیابی خطر زمین لرزه در شمال ایران مهم است ، که شامل مراکز جمعیتی زیادی است و دارای سابقه زلزله تاریخی فراوانی است (موسوی ،  نانکلی . توکلی و همکاران 2014) نتایج حاصل از شبکه ایستگاه های دائمی ۷ میلیمتر در سال نرخ لغزش راستگرد را برای این گسل نشان میدهد و همچنین 5میلیمتر در سال برای زون گسلی قوچان و4 میلیمتر در سال برای گسل چپگرد بجنورد که با توجه به این نرخ لغزش جزء گسل های خیلی فعال محسوب می شود. *تنش قبل از وقوع زمین لرزه در صفحه گسلی MP 5.4 بوده است.*