سازمان نقشه برداری کشور 15 فروردين 1400 ساعت 20:01 https://www.ncc.gov.ir/fa/gallery/3593/1/اولین-نشست-معاونین-مدیران-کارشناسان-ارشد-سازمان-نقشه-برداری-کشور-سال-1400برگزار -------------------------------------------------- با حضور دکتر جعفرزاده ایمن‌آبادی : عنوان : اولین نشست معاونین، مدیران و کارشناسان ارشد سازمان نقشه برداری کشور در سال 1400برگزار شد -------------------------------------------------- اولین نشست معاونین، مدیران و کارشناسان ارشد سازمان نقشه برداری کشور در سال 1400 با حضور دکتر جعفرزاده ایمن‌آبادی برگزار شد. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، دکتر جعفرزاده ایمن آبادی در این نشست چند ساعته نتایج عملکرد سه معاونت و همه مدیریت های زیر مجموعه آنها طی شش ماه دوم سال 1399 را تشریح و برنامه های آتی سازمان در سال جاری نیز از سوی ایشان به صورت مجزا تشریح شد.   دکتر جعفرزاده ایمن آبادی در این جلسه از اجرای ماده 70 برای برخی از کارمندان دیپلمه سازمان که منجر به تحولی عظیم در نظام اداری کشور شده است؛ خبر داد و بر لزوم استمرار اجرای نظام پیشنهادات در سازمان همچون سال گذشته تأکید نمود. معیشت و رفاه کارکنان، آغاز فعالیت های ورزشی با رعایت پروتکل های بهداشتی، ارتقای سطح دانش و مدرک تحصیلی پرسنل سازمان از جمله مواردی بود که از سوی ریاست سازمان نقشه برداری کشور در سال 1400 مورد تأکید قرار گرفت.     وی در بخش دیگری از این جلسه با تأکید بر اهتمام اجرای مأموریتهای ذاتی سازمان در سال پیش رو با توان مضاعف از مدیران خواست تا برنامه ریزی بخش های مختلف سازمان نقشه برداری کشور در راستای تحقق شعار سال 1400 عملیاتی نمایند.     گفتنی است بنا بر رهنمودهای ریاست سازمان مقرر شد برگزاری این نشست مستمر و به صورت فصلی برگزار شود.