سازمان نقشه برداری کشور 7 بهمن 1400 ساعت 10:00 https://www.ncc.gov.ir/fa/video/4998/گفتگوی-اختصاصی-دکتر-علیرضا-قراگوزلو-دانشیار-دانشگاه-شهید-بهشتی-درباره-اهمیت-بیست-ششمین-همایش-ملی-مهندسی-نقشه-برداری-اطلاعات-مکانی-ژئوماتیک-۱۴۰۰-ویدیو -------------------------------------------------- عنوان : گفتگوی اختصاصی با دکتر علیرضا قراگوزلو دانشیار دانشگاه شهید بهشتی درباره اهمیت بیست و ششمین همایش ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، ژئوماتیک ۱۴۰۰ ویدیو -------------------------------------------------- دکتر علیرضا قراگوزلو دانشیار دانشگاه شهید بهشتی در گفتگوی اختصاصی با اداره روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور اهمیت بیست و ششمین همایش ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، ژئوماتیک ۱۴۰۰ را بعنوان بزرگترین رویداد علمی دانش نقشه برداری تشریح می نماید. متن : دکتر علیرضا قراگوزلو دانشیار دانشگاه شهید بهشتی در گفتگوی اختصاصی با اداره روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور  اهمیت بیست و ششمین همایش ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، ژئوماتیک ۱۴۰۰ را بعنوان بزرگترین رویداد علمی دانش نقشه برداری تشریح می نماید. گفتنی است سازمان نقشه برداری کشور با همکاری انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران و جامعه مهندسان نقشه‌بردارایران،بیست و ششمین همایش ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی را که یکی از بزرگترین رویدادهای ملی در حوزه نقشه برداریمحسوب می شود؛ 3و4 اسفندماه سال جاری به صورت وبیناری برگزار خواهد کرد.