سازمان نقشه برداری کشور 1 آبان 1400 ساعت 12:21 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/5149/گروه-ارزیابی-عملکرد-بازرسی-رسیدگی-شکایات -------------------------------------------------- عنوان : گروه ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات -------------------------------------------------- متن :    ارزیابی عملکرد شرح وظایف بخشنامه ی وظایف دفاتر مدیریت عملکرد قوانین مربوطه فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری آئین نامه ی اجرایی ماده 81 و82 قانون مدیریت خدمات کشوری -دستورالعمل اجرایی استقرار مدیریت عملکرد -دستور العمل امتیاز عمومی شاخص های 1400 -بخشنامه سامد ترکیب اعضا، اسناد بالادستی،صورتجلسات،مستندات ،گزارش تصویری و اخبار کمیته مدیریت عملکرد لینک سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم قوانین و مقررات -فرمان هشت ماده ای امام خامنه ای (مدلظله ال علی) -بیانیه گام دوم انقلاب -نقشه ی ملی پیشگیری و مقابله با فساد -قانون سلامت اداری -قانون رسیدگی به تخلفات اداری -دستورالعمل ماده 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری ترکیب اعضا، اسناد بالادستی،صورتجلسات،مستندات ،گزارش تصویری و اخبار کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم لینک سامانه های شکایات -سامانه شفافیت -سامانه سامد -سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات -شکایات میز خدمت مطالب آموزشی -آشنایی با سلامت اداری -کلیپ آموزشی آشنایی با تعارض منافع -کلیپ اموزشی آشنایی دولت باز -کلیپ آموزشی گزارشگران تخلف اطلاعیه اطلاعیه بازرسین