سازمان نقشه برداری کشور 1 مرداد 1399 ساعت 13:26 https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/2755/سوالات-متداول-خصوص-محصولات-مکان-محور-دریایی-ارائه-شده-توسط-مدیریت-آبنگاری-امور-جزر-مدی -------------------------------------------------- عنوان : سوالات متداول در خصوص محصولات مکان محور دریایی ارائه شده توسط مدیریت آبنگاری و امور جزر و مدی -------------------------------------------------- متن :       1- مدیریت آبنگاری چه نوع داده و خدماتی را به مشتریان ارائه می دهد؟ چارتهای دریائی، تراز آب دریا، پیش بینی و سطوح جزر و مدی 2- چگونه می توان چارتهای دریایی را خریداری کرد؟ از طریق مراجعه به سامانه فروش محصولات سازمان نقشه برداری به آدرس eshop.ncc.gon.ir 3- برای دریافت داده های تراز آب باید چه کرد؟ به دو صورت می توان داده های تراز آب ایستگاه های موجود را دریافت کرد الف) با مراجعه به سایت پایش تراز آب دریا به آدرس  slms.ncc.gov.ir و ثبت نام در سایت ب) از طریق مراجعه به سامانه فروش محصولات سازمان نقشه برداری به آدرس eshop.ncc.gon.ir 4-داده های تراز آب و جزر و مدی برای چه مناطقی قابل دسترسی می باشد؟ برای 5 ایستگاه دائمی در سواحل شمال کشور و 17 ایستگاه دائمی در سواحل جنوب کشور و 45 ایستگاه موقت در سواحل شمال و جنوب کشور 5- فرمت داده های تراز آب به چه صورت می باشد؟ داده ها به صورت متنی با پسوند txt و csv ارائه می شود همچنین داده های آنلاین از طریق سایت پایش تراز آب دریا قابل مشاهده می باشد. 6- داده های تراز آب در چه بازه زمانی و با چه فاصله زمانی قابل ارائه می باشد؟ در هر بازه زمانی با توجه به داده موجود و نیاز کاربر و با فاصله زمانی 15 دقیقه و در بعضی ایستگاه ها نیم ساعته ارائه می شود. 7- چگونه می توان اطلاعات پیش بینی جزر و مدی را دریافت کرد؟ از طریق مراجعه به سایت پایش تراز آب دریا به آدرس  slms.ncc.gov.ir یا لینک همین سایت در صفحه مدیریت آبنگاری و امور جزر و مدی و یا از طریق دانلود نرم افزار پیش بینی جزر و مد برای تلفن همراه ncctide 8- فرمت داده های پیش بینی جزر و مدی به چه صورت می باشد؟ به صورت ماهیانه در فایل اکسل و به صورت سالیانه در فرمت pdf   ارائه می شود.همچنین نمودارهای روزانه از طریق مراجعه به سایت پایش تراز آب دریا و نرم افزار موبایل قابل مشاهده می باشد. 9- علاوه بر داده های خام تراز آب و پیش بینی جزر و مد چه خدمات دیگری  قابل ارئه می باشد؟ چارت دیتوم محلی و سطوح و مولفه های جزر و مدی برای مناطق مختلف سواحل جنوبی کشور ارائه می شود. 10- آیا برای دریافت داده های تراز آب و جزر و مدی باید وجهی پرداخت گردد؟ پیش بینی جزر و مدی به صورت رایگان از سایت و نرم افزار موبایل قابل ارائه می باشد و برای داده های تراز آب ، چارت دیتوم، مولفه و سطوح جزر و مدی بسته به حجم داده ها طبق تعرفه سازمانی محاسبه و از مشتری دریافت می گردد.