سازمان نقشه برداری کشور 3 آذر 1399 ساعت 10:59 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/3114/پوشش-گسترده-برف-غرب-استان-اصفهان-شمال-چهارمحال-بختیاری-بعد-بارش-های-اخیر -------------------------------------------------- عنوان : پوشش گسترده برف در غرب استان اصفهان و شمال غرب استان چهارمحال و بختیاری بعد از بارش های اخیر -------------------------------------------------- متن : پوشش گسترده برف در غرب استان اصفهان و شمال غرب استان چهارمحال و بختیاری بعد از بارش های اخیر (تصویر ماهواره AQUA مربوط به ساعت 13:30 روز دوم آذرماه 1399) امتداد شمالی غربی محدوده پوشیده از برف بالغ بر 122 کیلومتر میباشد. در شکل 1 و شکل 2 تصویر مربوط به قبلی و بعد از بارشهای اخیر نشان داده شده است.   شکل 1- تصویر ماهواره AQUA در روز 29 آبان ماه 1399 شکل 2- تصویر ماهواره AQUA در روز 2 آذر ماه 1399