کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

جامعه مهندسان نقشه بردار ایران با همکاری سازمان نقشه برداری کشور برگزار می کند:

بیست و ششمین نمایشگاه ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی؛ ژئوماتیک 1400/ویدیو

18 بهمن 1400 ساعت 8:53

سازمان نقشه برداری کشور با همکاری جامعه مهندسان نقشه بردار ایران بیست و ششمین نمایشگاه ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی؛ ژئوماتیک 1400 را برگزار می کند.


سازمان نقشه برداری کشور با همکاری جامعه مهندسان نقشه بردار ایران بیست و ششمین نمایشگاه ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی؛ ژئوماتیک 1400 را برگزار می کند.


کد مطلب: 5094

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/video/5094/بیست-ششمین-نمایشگاه-ملی-مهندسی-نقشه-برداری-اطلاعات-مکانی-ژئوماتیک-1400-ویدیو

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir