plus
reset
minus
plus
minus
 
امور استان‌‌ها
نشست تخصصی "نگهداری ایستگاه‌های دائمی GNSS و جزر و مدی"  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۳:۱۴
همکاران اداره کل زمین سنجی و نقشه برداری زمینی آموزش‌های لازم در زمینه شبکه های مبنایی و ایستگاه های دائمی را به گروه‌های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها ارائه دادند  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ۰۸:۱۵
شروع دوره‌های آموزشی برای نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها با حضور ریاست محترم سازمان نقشه برداری کشور  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۰ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳:۲۰
نمایندگان اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی در قالب جلسه وبیناری در این دوره برنامه‌هایی را برای نمایندگان سازمان مدیریت استان ها ارائه کردند  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۹ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۲۲
با توجه به برگزاری جلسات متعدد، کار کارشناسی و زحمت فراوان در تدوین شرح وظایف مشترک بین سازمان نقشه برداری کشور و مرکز آمار ایران، سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها در سال آینده با برنامه مدون و اصولی راهبری خواهند شد  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۸:۵۳
پیشنهاد آغاز فعالیت کمیته مشترک نظارت و هماهنگی استان ها بین سازمان نقشه برداری کشور و مرکز آمار ایران  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۷ بهمن ۱۳۹۹ ۱۹:۵۱
اهمیت موضوع استان‌ها بعد از انتزاع مناطق پنج‌گانه و تعامل موثر و قانونمند و خرد جمعی در تصمیم گیری‌های مرتبط با استان‌ها  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱ بهمن ۱۳۹۹ ۱۲:۳۹