plus
reset
minus
plus
minus
 
امور استان‌‌ها
وبینار آموزشی در راستای ارتقای سطح علمی گروه‌های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۲ تير ۱۴۰۰ ۱۰:۱۴
حفظ و نگهداری شبکه ایستگاه های دائمی، ژئودینامیک،  GNSS و ثقل سنجی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲ تير ۱۴۰۰ ۱۵:۰۷
دوره آموزشی در راستای ارتقای سطح علمی گروه‌های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ۱۷:۱۶
دوره آموزشی در راستای ارتقای سطح علمی گروه‌های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۴ خرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۰۴
برگزاری وبینار آموزشی در راستای ارتقای سطح علمی گروه‌های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۷ خرداد ۱۴۰۰ ۱۹:۲۷
برگزاری دوره های آموزشی فنی با هدف ارتقا سطح دانش تخصصی گروه های نقشه و اطلاعات مکانی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۰۹:۰۵
اقدامات انجام گرفته در گروه هماهنگی امور استان ها و امتیاز اولیه عملکرد استان ها در شاخص های ارزیابی سال ۱۳۹۹   <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۵:۲۴
نشست تخصصی "نگهداری ایستگاه‌های دائمی GNSS و جزر و مدی"  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۳:۱۴
همکاران اداره کل زمین سنجی و نقشه برداری زمینی آموزش‌های لازم در زمینه شبکه های مبنایی و ایستگاه های دائمی را به گروه‌های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها ارائه دادند  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ۰۸:۱۵