کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

سازمان نقشه برداری کشور برگزار نمود:

دوره آموزشی مشارکت عمومی، خصوصی و شناسایی ظرفیت ها و چالش ها

14 تير 1401 ساعت 13:49

سازمان نقشه برداری کشور برای ارتقای دانش مدیران پایه، میانی و ارشد خود دوره آموزشی مشارکت عمومی، خصوصی و شناسایی ظرفیت ها و چالش ها برگزار نمود.


به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، سازمان نقشه برداری کشور برای ارتقای دانش مدیران پایه، میانی و ارشد خود دوره آموزشی مشارکت عمومی، خصوصی و شناسایی ظرفیت ها و چالش ها برگزار نمود.
این دوره با هدف مروری بر قوانین و مقررات مرتبط با موضوع مذکور و بررسی ضرورت استفاده از مشارکت عمومی و خصوصی در افزایش بهره وری برگزار شد.
گفتنی است مدرس این دوره محسن رجائی رئیس گروه مدیریت مشارکت عمومی، خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور بود که با حضور در سازمان نقشه برداری کشور به ارائه موضوعات آموزشی این دوره پرداخت.

 
 


کد مطلب: 5552

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/news/5552/دوره-آموزشی-مشارکت-عمومی-خصوصی-شناسایی-ظرفیت-چالش

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir

1