کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

آغاز همکاری های مشترک سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در راستای تولید و ارائه اطلس اقتصادی ملی

25 دی 1400 ساعت 12:56

نگارنده : نیره اسمعیلی تکلیمی

دومین نشست تخصصی در راستای تهیه اطلس اقتصادی ملی، با حضور نمایندگان اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی سازمان نقشه برداری کشور و نمایندگان سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و با مشارکت دو استان برتر در ارائه اطلس اقتصادی، درمحل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه‌برداری کشور، به نقل از مدیریت سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی، دومین نشست تخصصی در راستای تهیه اطلس اقتصادی ملی، با حضور نمایندگان اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی و نمایندگان سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و با مشارکت دو استان برتر در ارائه اطلس اقتصادی، درمحل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی برگزار گردید.

همزمان با راه‌اندازی سامانه جامع سرمایه‌گذاری خارجی، که بخش مهم آن اطلس و پورتال سرمایه‌گذاری می‌باشد، سازمان نقشه‌برداری کشور اقدام به همکاری با سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی ایران در رابطه با آغاز طرح رصد و پایش سامانه‌های اطلس اقتصادی استان‌ها نمود.

با توجه به مشارکت 31 استان در ژئوپورتال ملی، سازمان سرمایه‌گذاری استان‌ها با محوریت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، به ژئوپورتال ملی متصل می‌شوند. در مرحله اول استان‌های خراسان جنوبی و یزد، به‌عنوان دو استان برتر، مورد بررسی نمایندگان سازمان نقشه‌برداری کشور قرار گرفتند.

با راه‌انداری زیرپورتال سازمان سرمایه‌گذاری، ذیل ژئوپورتال ملی، منجر به تسهیل پایش پهنه‌های بلامعارض برای سرمایه‌گذاران خارجی خواهد شد. هم‌راستا با پیگیری مستمر سازمان نقشه‌برداری کشور در اخذ مجوزهای مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست‌جمهوری، سازمان سرمایه‌گذاری نیز پیگیر دریافت مجوز افتا برای سامانه پنجره ‌واحد سرمایه‌گذاری می‌باشد تا بتواند به سامانه جهانی مرتبط شده و مطالبات بازار هم فراهم شود.

 


کد مطلب: 4943

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/news/4943/آغاز-همکاری-های-مشترک-سازمان-نقشه-برداری-کشور-سرمایه-گذاری-کمک-های-اقتصادی-فنی-ایران-راستای-تولید-ارائه-اطلس-ملی

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir