کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

سند مديريت مخاطرات لايه‌هاي 1:25000 سازمان نقشه برداري كشور از سوی مركز مديريت راهبردي "افتا" تأیید شد

19 دی 1400 ساعت 14:18

نگارنده : نیره اسمعیلی تکلیمی

سند مديريت مخاطرات لايه‌هاي 1:25000 سازمان نقشه برداري كشور توسط مركز مديريت راهبردي "افتا" تأیید شد.


به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه‌برداری کشور، به نقل از مدیریت سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی، از ابتدای سال 1400 با انعقاد قرارداد با آزمایشگاه‌ منتخب افتا، سامانه iransdi، در حال آزمون و ارزیابی مستمر قرار گرفته و تاکنون طی سه مرحله، ملاحظات  امنيت اطلاعات در آن افزوده گردیده است. در رابطه با انجام ملاحظات امنیتی برای "لایه‌های اطلاعاتی"، نیاز به تدوین سند مدیریت مخاطرات هریک از لایه‌های اطلاعاتی می‌باشد با انجام این ملاحظات مرتبط با امنیت اطلاعات و تائید مرکز محترم مدیریت راهبردی افتا، سرویس‌های نقشه‌های 1:25000 سازمان نقشه‌برداری کشور در ژئوپورتال ملّی کشور قرار گرفتند.

سازمان نقشه‌برداری کشور جهت تامین بستری امن برای به اشتراک‌گذاری لایه‌های اطلاعاتی در زیرساخت ملّی داده‌های مکانی، از آذر ماه 1399 تاکنون تحت نظارت مرکز محترم راهبردی افتا، از دو منظر مستقل "سامانه" و "لایه‌های اطلاعاتی"، اقدام به مقاوم‌سازی در برابر حملات سایبری نموده است و همچنان ادامه دارد.

به منظور عدم توقف کار، آن مرکزموافقت نموده است که تا اخذ گواهی برای سامانه، امکان اخذ موافقت برای اتصال لایه‌های مشخص از دستگاه‌های اجرائی مختلف، وجود داشته باشد. در این رابطه تا کنون سه دستگاه اجرائی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، شهرداری، اداره کل میراث فرهنگی) به زیرساخت ملّی داده‌های مکانی مرتبط شده‌اند.

در رابطه با انجام ملاحظات امنیتی برای "لایه‌های اطلاعاتی"، نیاز به تدوین سند مدیریت مخاطرات هریک لایه‌های اطلاعاتی می‌باشد که در این رابطه به منظور تسریع در تدوین اولین سند، ابتدا برای لایه‌های نقشه‌های 1:25000 این سازمان اقدام شد. این سند در طی چند ماه تعامل کارشناسی و تخصصی با مرکز افتا تدوین گردید.

سرویس‌های نقشه‌های پایه‌ای 1:25000 ژئوپورتال ملّی کشور در آدرس ذیل قرار گرفته است.

https://www.iransdi.ir
 ساختار این سند در اختیار سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی قرار داده خواهد شد که برای تدوین سند مدیریت مخاطرات لایه‌های اطلاعات مکانی دستگاه‌های اجرائی مرتبط با زیرساخت ملی اطلاعات مکانی مورد استفاده قرار گرفته و برای بررسی و اخذ تائید مرکز مدیریت راهبردی افتا اقدام بشود.


 


کد مطلب: 4932

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/news/4932/سند-مديريت-مخاطرات-لايه-هاي-1-25000-سازمان-نقشه-برداري-كشور-سوی-مركز-راهبردي-افتا-تأیید

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir