کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

گروه استاندارد سازی اعلام کرد:

نشست هم اندیشی دبیران کمیته های متناظر ISO

30 آذر 1400 ساعت 14:03


به اطلاع علاقمندان عزیز میرساند با توجه به اینکه سازمان نقشه برداری مسئول کمیته متناظر TC211 می‌باشد، اعضای دبیرخانه این کمیته در راستای همکاري و مشارکت کمیته هاي متناظر ISO در پیشبرد اهداف و برنامه هاي دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهاي بین المللی و فعالیت هاي فنی و تخصصی مرتبط، در نشست هم اندیشی دبیران کمیته هاي متناظر  که در روز یکشنبه مورخ 1400/09/28برگزار شد، شرکت نمودند.

موارد زبر در دستورکار این نشست قرار گرفت:
-تعیین سیاست هاي همکاري کمیته هاي متناظر در فرآیندهاي استانداردسازي بین المللی
-بررسی راهکارهاي جلب مشارکت موثر ذینفعان و ذیربطان در حوزه کاري کمیته هاي متناظر
-بررسی پیشنهادات و انتقادات

ضمن اینکه مشکلات و موارد جلب مشارکت موثر ذینفعان، توسط دبیر کمیته  TC211 در این نشست مطرح گردید.


کد مطلب: 4884

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/news/4884/نشست-هم-اندیشی-دبیران-کمیته-های-متناظر-iso

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir