کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

اداره‌کل زمین‌سنجی ونقشه‌برداری زمینی:

محاسبه جابجایی سطحی زمین در اثر زلزله 6.4 ریشتری هرمزگان فین

تهیه خبر: معصومه آمیغ پی، زهرا کشمیری

7 آذر 1400 ساعت 12:54

نتایج نشان دهنده فرورفتگی 12 سانتی متری در پایین خط گسل و بالا آمدگی 36 سانتی متری در بالای خط گسل در جهت خط دید ماهواره می باشد.


محاسبه جابجایی سطحی زمین در اثر زلزله 6.4 ریشتری هرمزگان فین
تهیه خبر: معصومه آمیغ پی، زهرا کشمیری
در پی وقوع زمین لرزه 6.4 ریشتری فین استان هرمزگان اداره ترازیابی دقیق و تداخل سنجی راداری اقدام به تهیه جابجایی سطحی زمین در اثر این زلزله با استفاده از تصاویر sentinel-1 نموده است.
 


اینترفراگرام حاصله از میدان جابجایی زلزله در بازه زمانی 18 آبان 1400 تا 30 آبان 1400
 


جابجایی سطحی زمین در راستای خط دید ماهواره در بازه زمانی 18 آبان 1400 تا 30 آبان 1400
 
نتایج نشان دهنده فرورفتگی 12 سانتی متری در پایین خط گسل و بالا آمدگی 36 سانتی متری در بالای خط گسل در جهت خط دید ماهواره می باشد. راستای گسل شرقی غربی از نوع گسل معکوس با مولفه غالب جابجایی ارتفاعی می باشد که به موازات گسل پیشانی کوهستان می باشد. به منظور محاسبه میدان جابجایی سه بعدی پردازش تصاویر از مدار بالا گذر در دست اقدام می باشد.


کد مطلب: 4822

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/news/4822/محاسبه-جابجایی-سطحی-زمین-اثر-زلزله-6-4-ریشتری-هرمزگان-فین

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir