کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی از تدوین و ارائه دیتامدل‌های شرکت‌های تابعه وزارت نیرو خبر داد

مشارکت وزارت نیرو در تدوین مدل‌داده‌های شرکت‌های تابعه این وزارتخانه در زیرساخت ملی داده‌های مکانی

5 آبان 1400 ساعت 12:40

نگارنده : نیره اسمعیلی تکلیمی

با حضور نمایندگان اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی، مشاور امنیتی و مدیر کل IT سازمان نقشه‌برداری کشور، همراه با اعضا کارگروه تخصصی وزارت نیرو، چالش‌های امنیتی در سامانه ژئوپورتال‌ها و دیتامدل‌های شرکت‌های تابعه وزارت نیرو مورد بررسی و تائید نهائی قرار گرفت.


به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه‌برداری کشور، به نقل از مدیریت سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی، با حضور دکتر نوروزی (مشاور امنیتی سازمان)، مهندس فریفته (مدیر کل IT)، دکتر قاسملو (رئیس اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی)، مهندس رضائی (کارشناس اداره زیرساخت داده‌های مکانی) و مهندس اسمعیلی (نماینده سازمان نقشه‌برداری کشور)، همراه با اعضا کارگروه تخصصی وزارت نیرو، چالش‌های امنیتی در سامانه ژئوپورتال‌ها و دیتامدل‌های شرکت‌های تابعه وزارت نیرو مورد بررسی و تائید نهائی قرار گرفت.

وزارت نیرو با ارائه سامانه ژئوپورتال وزارت نیرو، به تجمیع اطلاعات صنعت آب‌وبرق، با رنگ‌بندی‌ها و کارتوگرافی متفاوت در نحوه ارائه آنها اشاره کرده و اعلام نمود که به هریک از شرکت‌ها کد واحدی تخصیص داده شده است. 

در قسمت اول جلسه که درخصوص مباحث امنیتی مرتبط با لایه‌های اطلاعاتی وزارت نیرو بود، مقرر گردید که سرویس لایه‌های اطلاعاتی آن وزارتخانه، پس از تائید امنیتی توسط ایشان و مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری، برای اشتراک‌گذاری در ژئوپورتال ملی ثبت گردد. 

سازمان نقشه‌برداری کشور، در ادامه با بررسی و اشاره به نکات مطرح شده از سوی آبفای وزارت نیرو، که پیشتر مدل‌داده‌های سازمان نقشه‌برداری کشور را مطالعه و تائید کرده بود، مدل‌داده‌های شرکت‌های توزیع برق، برق‌منطقه‌ای، و آب‌منطقه‌ای را که با همکاری دستگاه‌های استانی تابعه وزارت نیرو و تحلیل کارشناسان اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی تهیه و تدوین گردیده بود، به وزارت نیرو ارائه نموده و مقرر گردید وزارت نیرو تا پابان آبان دیتامدل‌های دستگاه‌های خود را به‌منظور مشارکت در زیرساخت ملی داده‌های مکانی سازمان نقشه‌برداری کشور، ارسال نماید.

در انتها مقرر گردید تا شرکت‌کنندگان در این وبینار، آخرین دستاوردها، تجربیات و عملکرد خود را برای برگزاری مراسم GIS DAY ، با فرمتهای کلیپ یا پاورپوینت ارائه نمایند.


کد مطلب: 4716

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/news/4716/مشارکت-وزارت-نیرو-تدوین-مدل-داده-های-شرکت-های-تابعه-این-وزارتخانه-زیرساخت-ملی-داده-های-مکانی

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir