Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
plus
reset
minus
plus
minus
تاریخ انتشارشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۲۲:۲۱
کد مطلب : ۴۶۹۸

دكتر افقهي: فصل نويني از رويش مديران جوان در آغاز گام دوم انقلاب اسلامي؛ آغاز شده كه اميدواريم منشاء تحولات اساسي باشند/ دكتر ممبيني: نقش سازمان نقشه برداري در جانمايي طرح هاي اولويت دار كشور بسيار مهم است

مشاور معاون رئيس جمهور و رييس حوزه رياست سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه دكتر ميركاظمي ماموريت خاصي براي شناسايي استعداد هاي جوان داده اند؛ افزود: سيره عملي حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري و به تبع آن رييس جمهور محترم اعتماد به جوانان است و همه اركان دولت مصمم هستند ؛جوانان انقلابي توانمند و داراي انگيزه، شور و اشتياق براي تلاش و خلاقيت و نيروي جهادي را در بخش هاي مختلف بكارگيري نمايند.
دكتر افقهي: فصل نويني از رويش مديران جوان در آغاز گام دوم انقلاب اسلامي؛ آغاز شده كه اميدواريم منشاء تحولات اساسي باشند/ دكتر ممبيني: نقش سازمان نقشه برداري در جانمايي طرح هاي اولويت دار كشور بسيار مهم است
plusresetminus
به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور به نقل از مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه مراسم توديع و معارفه سرپرست سازمان نقشه برداري كشور با حضور دكتر ممبيني معاون كل، دكتر افقهي مشاور و رييس حوزه رياست، جاويدانه سرپرست جديد سازمان نقشه برداري كشور و مديران ارشد اين سازمان برگزار شد.

دكتر افقهي مشاور و رييس حوزه رياست سازمان برنامه و بودجه در ابتداي مراسم با تبريك آغاز ماه ربيع الاول و قدرداني از زحمات دكتر جعفرزاده ايمن آبادي رييس پيشين سازمان نقشه برداري كشور گفت: سازمان نقشه برداري يكي از سازمان‌هاي بسيار مهم حاكميتي است و  پيش نياز اصلي بسياري از فعاليت هاي عمراني،دفاعي و برنامه ريزي توسعه كشور است كه حاصل زحمات همكاران عزيز در سازمان نقشه برداري كشور است.

وي با بيان اينكه اطلاعات مكاني يكي از عناصر پايه اي توسعه مبتني بر دانايي است؛ افزود سازمان نقشه برداري از نقش محوري حاكميتي كه براي آن در نظر گرفته شده فاصله گرفته است؛ وي اظهار داشت: سازمان نقشه برداري كشور بايد با پايش تغييرات مهندسي سرزميني در مديريت مخاطرات طبيعي و پيش آگهي مديريت بحران نقش آفريني كند.وي افزود اين سازمان  بايد با بازيابي نقش خود؛ جايگاه خود را تقويت و تحكيم كند و داده هايي كه اين سازمان توليد مي كند در برنامه ريزي‌ها، به خصوص در برنامه تدوين قوانين بودجه سنواتي و علي الخصوص تدوين برنامه هفتم توسعه استفاده شود.

مشاور معاون رئيس جمهور و رييس حوزه رياست سازمان برنامه و بودجه با اشاره به انتخاب مديران جوان و توانمند در اين سازمان گفت: بنا بر فلسفه كاري كه در دولت سيزدهم منشاء عمل قرار گرفته فصل نويني از رويش مديران جوان در گام دوم انقلاب اسلامي آغاز شده است  و بر اين اساس با توجه به تأكيداتي كه دكتر ميركاظمي؛رياست محترم سازمان برنامه و بودجه داشتند؛ بعد از بررسي فراوان از بدنه خود سازمان؛ مهندس جاويدانه براي سرپرستي سازمان نقشه برداري كشور انتخاب شد.
دكتر افقهي در ادامه افزود: از آقاي جاويدانه انتظار است از همه ظرفيت‌ها و توانمندي هاي سازمان استفاده كنند و اميدواريم با توجه به نيروي جواني كه در اختيار دارند شاهد ارتقاء منزلت سازمان و افزايش روحيه تعامل و همكاري تيمي در سازمان نقشه برداري باشيم.

مشاور معاون رئيس جمهور و رييس حوزه رياست سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه دكتر ميركاظمي ماموريت ويژه اي براي شناسايي استعدادهاي جوان داده اند؛ افزود: سيره عملي حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري و به تبع آن رييس جمهور محترم اعتماد به جوانان است و ما مصمم هستيم جوانان انقلابي توانمند و داراي انگيزه،  شور و اشتياق براي كار و خلاقيت را در بخش هاي مختلف سازمان برنامه و بودجه شناسايي؛ معرفي و بكارگيري و بعضا ارتقا دهيم.

دكتر افقهي با اشاره به جابجايي هاي صورت گرفته در پست‌هاي مديريتي سازمان برنامه و بودجه گفت: اين جابجايي‌ها به مثابه سنت الهي كه همه شئون خلقت دائما در حال تغيير است؛ كمك مي كند رويش هاي جديد و ايده هاي نو در سازمان برنامه و بودجه و سازمان هاي تابعه به وجود بيايد و به اميد خدا منشاء خدمات خير براي كشور شود.

وي در پايان سخنان خود با تبريك به اقاي جاويدانه گفت: با توجه به تجربه و تخصص و نيروي جواني  كه آقاي جاويدانه دارند اميد داريم در آينده نه چندان دور شاهد اتفاقات مفيد و مثمرثمر در سازمان نقشه برداري كشور باشيم.وي از سرپرست جديد سازمان نقشه برداري كشور خواست تا نسبت به ارائه طرح آمايش سرزميني براي برنامه محوري دولت سيزدهم مبني بر ساخت ۱ ميليون مسكن در سال فوراً وارد عمل شود.
دكتر ممبيني معاون كل سازمان برنامه و بودجه نيز در ادامه اين مراسم گفت: سازمان نقشه برداي كشور يكي از حرفه اي ترين و تخصصي ترين دستگاه هاي اجرايي كشور است لذا با توجه به فني و تخصصي بودن اين سازمان انتخاب دكتر جاويدانه به عنوان فردي جوان و از بدنه سازمان نقشه برداري مفيد حال كشور خواهد بود.

معاون كل سازمان برنامه و بودجه با تاكيد بر اينكه سازمان نقشه برداري به استناد قوانين متعدد وظايف بسيار مهمي بر عهده دارد؛ افزود: توصيه جدي دارم شرح وظايف سازمان نقشه برداري مرتب مرور شود تا اهداف سازمان به شكل بهتري محقق شود.
معاون كل سازمان برنامه و بودجه افزود: تشكيل سازمان نقشه برداري و استمرار فعاليت آن مستند به قوانين و مقررات متعددي است كه آخرين استناد قانوني، ماده ۱۱ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور است كه به استناد آن فعاليت هاي مرتبط با نقشه برداري و اطلاعات مكاني، عكسبرداري هوايي، تهيه و توليد نقشه هاي پوششي و شهري در مقياس هاي مختلف و نظارت بر آن در بخش غيرنظامي بر عهده اين سازمان است و سازمان به منظور تحقق اين وظايف بحمدالله داراي ايستگاه هاي دائمي ژئوديناميك و ساير شبكه هاي مبنايي است كه ضروري است براي حفظ و به روز نگهداري آن ها بطور مستمر اقدام لازم صورت گيرد. اين سازمان در پايش تغييرات پوسته زمين در ارتباط با مديريت بحران و ساير مخاطرات مترتب مي تواند نقش مهمي را ايفاء نمايد و بحمدالله در اين راستا اقدامات خوبي را انجام داده است.

دكتر ممبيني گفت: نقش سازمان در ارتباط با داده هاي مكاني در راستاي آمايش سرزمين يا مكان يابي طرح هاي مهم عمراني، نقش به سزائي است لذا توصيه مي كنم كه مديريت سازمان و ساير همكاران در انجام وظايف محوله كه بعضًا جنبه ي حياتي دارد از هيچگونه كوششي دريغ ننمايند. وظيفه داريم كه مطالب علمي و كارشناسي منطبق با وظايف خود را در اختيار تصميم گيرندگان بگذاريم.

معاون كل سازمان برنامه و بودجه با اشاره به قانون بودجه گفت: ما بايد حتما قبل از بودجه ريزي بر مبناي عملكرد، بودجه بندي برمبناي صفر داشته باشيم يعني اگر دستگاه‌هايي مي خواهند در قوانين بودجه حضور داشته باشند اول بايد حقانيت و مشروعيت خود را اثبات كنند و شرح وظايف آنها مشخص شود. اگر چنين كاري بشود چه بسا بودجه دستگاه ها كاهش يابد و به حق بودجه ي دستگاه هايي را بايد افزايش داد كه سازمان نقشه برداري كشور در زمره چنين دستگاه هايي است كه وظايف حاكميتي حياتي و سنگيني را دارد. لذا اصرار دارم كه رياست سازمان و همكاران اين سازمان بطور مرتب اهداف و وظايف سازمان را براي خود مرور كنند و در تحقق آن وظايف و تعميق آن كوشش نمايند كه شرعاً و قانوناً وظيفه ماست.

وي سپس با بيان اينكه نقش سازمان نقشه برداري كشور در قانون جامع حدنگار (كاداستر) بسيار مهم است افزود: نقش سازمان نقشه برداري كشور در ارتباط با آمايش سرزمين و جانمايي طرح هاي اولويت دار كشور بسيار مهم است.

در ادامه مراسم دكتر جعفرزاده ايمن آبادي رييس پيشين سازمان نقشه برداري كشور با اشاره به برخي از فعاليت هاي انجام شده در سازمان نقشه برداري در دوران مديريتش گفت: ظرفيت نيروي انساني بسيار عالي در سازمان نقشه برداري وجود دارد و انتخاب مديري جوان، باهوش و انقلابي از بدنه سازمان انتخاب هوشمندانه‌اي است.

دكتر جاويدانه سرپرست جديد سازمان نقشه برداري كشور نيز در پايان اين مراسم گفت: نگاهي كه در تيم مديريتي سازمان برنامه و بودجه وجود دارد اين است‌ كه به بدنه سازمان نقشه برداري توجه ويژه داشته باشند كه اين نوع نگاه بسيار ارزشمند است.

وي افزود: تلاش مي كنيم زمينه بهره مندي نظام اسلامي از ظرفيت‌هاي سازمان نقشه برداري فراهم شود.
https://www.ncc.gov.ir/vdci.3a5ct1aqvbc2t.html
ncc.gov.ir/vdci.3a5ct1aqvbc2t.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی