کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

اداره کل سامانه ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی، موفق به جلب مشارکت همه استان‌ها درژئوپورتال ملی شد.

جلب مشارکت سی و یکمین استان در ژئوپورتال ملی سازمان نقشه‌برداری کشور

5 اسفند 1399 ساعت 11:23

نگارنده : نیره اسمعیلی تکلیمی

جلب مشارکت همه استان‌ها در ژئوپورتال ملی (iransdi.ir) در سال 1399، برگ زرینی در کارنامه اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی سازمان نقشه‌برداری کشور است.


به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه‌برداری کشور، به نقل از مدیریت سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی، برای اولین بار در کشور، مشارکت تمامی استانها در ژئوپرتال ملی جلب و گام بزرگی در تکمیل زیرساخت داده مکانی در سطوح استانی و ملی برداشته شد. اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی، با جلب مشارکت همه استان‌ها در ژئوپورتال ملی در سال 1399، به موفقیت چشمگیری نائل شد. هم‌اکنون سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی هر 31 استان کشور و در مجموع 74 دستگاه استانی، در ارائه سرویس مکانی در زیرساخت ملی داده مکانی مشارکت کرده و کاتالوگ سرویس خود را در ژئوپورتال ملی (iransdi.ir)  ثبت کرده‌اند.

موفقیت چشمگیر مشارکت صددرصدی استان‌ها در به‎ اشتراک‌گذاری کاتالوگ سرویس اطلاعات مکانی شان در ژئوپورتال ملی در نتیجه معماری اصولی سامانه برای به اشتراک گذاری اطلاعات مکانی، تدوین مستندات و مفاد آموزشی در قالبهای گوناگون و راهبری و پشتیبانی موثر و مستمر حاصل شده است. لازم به تاکید است در این حوزه همکاری‌ سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استانها بسیار حیاتی بوده و جای تقدیر دارد.

روز سه‌شنبه مورخ 5/12/1399، پس از پیگیری‌های مستمر و پشتیبانی همکاران این اداره کل، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان به‌عنوان سی و یکمین استان در ژئوپورتال ملی مشارکت کرده و کاتالوگ سرویس خود را در آن ثبت نمود. شایان ذکر است سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این استان با استفاده از اسناد و فیلم‌های آموزشی ارائه شده در ژئوپورتال ملی و مشارکت مداوم کارشناسان اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی سازمان نقشه برداری کشور، موفق به نصب نرم‌افزارهای ضروری و ثبت سرویس‌های خود در ژئوپورتال ملی گردید.

با اضافه شدن استان گلستان به فهرست استان‌های مشارکت کننده در ژئوپورتال ملی، نسبت مشارکت استان‌ها به صددرصد رسید. شایان ذکر است مشارکت 23 استان، در سال جاری پیگیری و محقق شده است که خود گواه تلاش مجدانه و مستمر همکاران این اداره کل در سال 1399 و همکاری نمایندگان استانی در بالاترین سطح است.


کد مطلب: 3493

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/news/3493/جلب-مشارکت-سی-یکمین-استان-ژئوپورتال-ملی-سازمان-نقشه-برداری-کشور

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir

1