کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

گزارش های تصویری و اخبار شورای عالی نقشه برداری

15 اسفند 1400 ساعت 11:03


 در یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای عالی نقشه‌برداری ، با تصویب طرح جامع تولید و بازنگری نقشه‌های شهری بزرگ مقیاس، نقشه‌های پوششی و ساماندهی شبکه‌های تعیین موقعیت آنی کشور؛ مهندسی نقشه‌برداری و صنعت ژئوماتیک کشور جانی تازه گرفت!


کد مطلب: 5296

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/5296/گزارش-های-تصویری-اخبار-شورای-عالی-نقشه-برداری

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir