کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

شرح‌ وظایف کمیسیون معین

4 اسفند 1400 ساعت 14:08 بررسی و اظهار نظر در خصوص دستور کار جلسات شورای عالی و  وظائف ارجاعی از طرف شورای عالی نقشه ‌برداری منجمله:

    -تهیه پیش‌نویس سیاست‌ها و راهبردهای کلی در امور مربوط به مهندسی نقشه‌برداری و ارائه آن به شورای عالی.
    -بررسی و اعلام نظر در مورد روش‌ها و راهکارهای ایجاد هماهنگی در مجموعه فعالیت‌هایی که به مهندسی نقشه‌برداری مربوط می‌شود.
    - بررسی و اعلام نظر در مورد برنامه‌های کلی و طرح‌های ملی بخش مهندسی نقشه‌برداری کشور.
    - بررسی و اعلام نظر در مورد نیاز بخش عمومی و خصوصی به نیروهای انسانی متخصص، سخت‌افزار و نرم‌افزار در بخش مهندسی نقشه‌برداری کشور براساس برنامه‌های تایید شده و ارائه گزارش به شورای عالی.
    - بررسی و اعلام نظر در مورد راهکارهای کمک به اعتلا و ارتقای سطح علمی و فنی مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی در کشور.
    - بررسی و اعلام نظر در مورد راهکارهای ایجاد ارتباط با مجامع، سازمان‌ها و گرهمایی‌های ذیربط داخلی و خارجی.
    - بررسی  و اعلام نظر در مورد راهکارهای حمایت از فعالیت‌های تحقیقاتی و تولیدات داخلی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مرتبط با نقشه‌برداری کشور.
    - بررسی و اعلام نظر در مورد آیین‌نامه‌های مربوط به نظارت و کنترل فنی، قیمت‌های مبنا، تعرفه‌های خدمات فنی و نحوه ارجاع کار در بخش مهندسی نقشه‌برداری کشور و تهیه پیشنهاد اصلاحیه جهت ارائه به شورای عالی.
   - تهیه گزارش ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و موسسات دولتی در اجرای برنامه‌های ملی در بخش مهندسی نقشه‌برداری کشور.
    - بررسی و اعلام نظر پیرامون لوایح، قوانین  و مقررات جاری و پیشنهادی در بخش مهندسی نقشه‌برداری کشور و ارئه پیشنهادات اصلاحی به  شورای عالی .
   - ارائه پیشنهاد در خصوص ایجاد هماهنگی و حسن روابط بین سازمان‌های ذی ربط با رعایت مقررات در بخش مهندسی نقشه‌برداری کشور.
   - بررسی و اعلام نظر در مورد موارد اختلاف میان موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های ذیربط در بخش مهندسی نقشه‌برداری کشور، ارجاع شده از طرف شورای عالی.
   - تهیه آیین‌نامه داخلی کمیسیون معین برای تصویب در شورای عالی.
   - ارائه پیشنهاد بازنگری در شرح‌وظائف، اهداف و اعضا شورای عالی و آیین‌نامه داخلی ارجاعی از طرف شورای عالی.
 


کد مطلب: 5264

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/5264/شرح-وظایف-کمیسیون-معین

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir