کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی

8 دی 1399 ساعت 15:56


 
ترکیب اعضای شورای راهبری توسعه مدیریت
رئیس دکتر علی جاویدانه
دبیر مهندس محمد اکبری
اعضا مهندس دزفولیان ( نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور)
دکتر مرتضی صدیقی
مهندس علیرضا ظفردیزجی
مهندس حمیدرضا سیدین بروجنی
مهندس احمد شریعتمدار
دکتر عبدالرضا سعادت
مهندس مانوش فریفته جهانتیغ
خدیجه صفدری

اسناد بالادستی :
- نقشه راه اصلاح نظام اداری اسفند 1392
- راهنمای نحوه تنظیم برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دور دوم آذر 1397 
آیین‌نامه کمیته‌های تخصصی
- برنامه جامع اصلاح نظام اداری دور دوم
- تصویبنامه تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی

صورتجلسات:
صورتجلسه شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاههای اجرایی به تاریخ 1400/12/22
صورتجلسه شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاههای اجرایی به تاریخ 1400/10/14
صورتجلسه شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاههای اجرایی به تاریخ 1400/07/12
صورتجلسه شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی به تاریخ 1400/03/02
صورتجلسه شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی به تاریخ 1399/11/27 
صورتجلسه شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی به تاریخ 1399/09/19 
صورتجلسه شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاههای اجرایی به تاریخ 1397/02/04

مستندات:
- گزارش عملکرد کمیته‌های ذیل شورای راهبری توسعه مدیریت سال 1399 سازمان نقشه برداری کشور.

اخبار شورا:

- ارائه گزارش عملکرد 5 کمیته تخصصی در سیزدهمین نشست اعضای شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان نقشه‌برداری کشور-22 دی
1400


- در پی فعالیت‌های مستمر کمیته‌های تخصصی سازمان نقشه‌برداری کشور ، پیش‌نویس گزارش عملکرد کمیته‌های ذیل شورای راهبری توسعه مدیریت بررسی شد- ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۰

- نقشه راه اصلاح نظام اداری به عنوان سند راهبر مبتنی بر اسناد فرادست مطالعات نظری و تطبیقی، بررسی روندهای اجرایی برنامه‌های کشور با محوریت نظام اداری و همچنین تعیین‌کننده مسیر تدوین برنامه‌های میان مدت و سالانه برای اصلاح نظام اداری کشور به شمار می‌آید-
۲۷ بهمن1399 


- شورای راهبری توسعه مدیریت بالاترین مرجع قانونی و تصمیم‌گیری در ارتقائ سازمان و نیروی انسانی است- ۲۰ بهمن ۱۳۹۹


کد مطلب: 3828

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/3828/شورای-راهبری-توسعه-مدیریت-دستگاه-های-اجرایی

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir

1