کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

سوالات متداول کاربران در پایگاه ملی نام‌های جغرافیایی ایران

31 تير 1399 ساعت 7:49


- چه نام‌هایی در این پایگاه قابل جستجو است؟
پاسخ: در این پایگاه نام‌های جغرافیایی داخل کشور قابل جستجو و بازیابی است. نام جغرافیایی نامی است که به یک مکان یا موقعیت منتسب شده است.
- به چه روش‌هایی می‌توان نام‌ها را جستجو کرد؟
پاسخ: به چهار روش عوارض و نام‌های جغرافیایی قابل جستجو هستند :
 جستجو از طریق نام عوارض جغرافیایی، تقسیمات کشوری، مختصات جغرافیایی و اندکس نقشه‌های پوششی
- چه اطلاعاتی از عوارض بازیابی شده ارائه می‌شود؟
پاسخ: نوع عارضه، مختصات جغرافیایی، موقعیت تقسیمات کشوری، شماره شیت نقشه های پوششی، مهمترین اقلام اطلاعاتی هر عارضه است
- چه اطلاعاتی از نام جغرافیایی ارائه می شود؟
پاسخ: نگارش استاندارد فارسی، آوانگاری، نگارش لاتین
- مرجع نام‌ها در این پایگاه چیست؟
پاسخ: مهمترین مرجع، نام‌های گردآوری شده در نقشه‌های پوششی 1:25000 است. برای عوارض جمعیتی و تقسیماتی، مرجع وزارت کشور است.
- مرجع طبقه‌بندی عوارض در این پایگاه چیست؟
پاسخ: استاندارد نقشه‌های پوششی 1:25000، ملاک طبقه‌بندی عوارض در این پایگاه است.
- استاندارد و روش آوانگاری نام‌های فارسی چیست؟
پاسخ: دستورالعمل آوانگاری نام‌ها در زبان فارسی، مصوب کمیته تخصصی نام‌نگاری و یکسان‌سازی نام‌های جغرافیایی ایران
- آیا عوارض روی نقشه قابل مشاهده است؟
پاسخ: بله، علاوه بر مشاهده عارضه روی تصویر ماهواره‌ای، کاربر می‌تواند تصویر برگ نقشه‌ای که عارضه بازیابی شده در آن واقع شده را مشاهده نماید.
- آیا کاربر می‌تواند نواقص و اشتباهات مشاهده شده را منعکس نماید؟
پاسخ: بله، کاربر می‌تواند پس از ثبت نام در سیستم، اشکالات مشاهده شده در پایگاه را با ارائه مستندات اعلام نماید.
- آیا امکان جستجوی نام انگلیسی وجود دارد؟
پاسخ: بله، در صفحات انگلیسی پایگاه ، امکان جستجوی نگارش انگلیسی و آوانگاری نام‌ها وجود دارد.
 
 


کد مطلب: 2740

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/2740/سوالات-متداول-کاربران-پایگاه-ملی-نام-های-جغرافیایی-ایران

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir

1