کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

سازمان نقشه برداری کشور اعلام کرد

اتمام کنترل و نظارت پروژه تهیه pdf نقشه 1/50000 بلوک های فردوس و کاشمر

12 مرداد 1401 ساعت 10:29

کنترل و نظارت پروژه تهیه pdf نقشه 1/50000 بلوک های فردوس و کاشمر در اداره کل نظارت، کنترل فنی و استاندارد سازمان نقشه برداری کشور انجام شد.


pdf نقشه های 1/50000 حاصل از جنرالیزه کردن نقشه های 1/25000 بلوک های 51 فردوس و 40 کاشمر در اداره نظارت کارتوگرافی کنترل و تائید شد. این اطلاعات در اختیار مدیریت ذخیره سازی و ارائه اطلاعات مکانی قرار گرفت و به زودی برای اطلاع عموم، در سامانه رسای سازمان نقشه برداری کشور قرارخواهد گرفت. ویژگی نقشه های pdf تهیه شده این است که ضمن داشتن مختصات، با داشتن حجم کمتر در مقایسه با نقشه های معمولی، سهولت و قابلیت استفاده بیشتری برای کاربران دارند.   
 


کد مطلب: 5545

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/gallery/5545/1/اتمام-کنترل-نظارت-پروژه-تهیه-pdf-نقشه-1-50000-بلوک-های-فردوس-کاشمر

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir

1