کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

ارائه گزارش عملکرد 5 کمیته تخصصی در سیزدهمین نشست اعضای شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان نقشه برداری کشور

14 دی 1400 ساعت 17:13

در سیزدهمین نشست اعضای شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان نقشه برداری کشور، گزارش عملکرد 5 کمیته تخصصی ذیل این شورا ارائه شد.


به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، اعضای شورای راهبری توسعه مدیریت در نشستی تحلیلی با دکتر جاویدانه سرپرست سازمان نقشه برداری کشور و با حضور دکتر دزفولیان معاون رئیس مرکز توسعه منابع انسانی، به بررسی عملکرد کمیته های ذیل این شوار پرداختند و گزارش مفصلی توسط دبیران این کمیته ها ارائه شد.در بخش اول این جلسه گزارش عملکرد کمیته سرمایه انسانی در سال 1400 از سوی دبیر این کمیته تشریح شد.در ادامه گزارش کمیته مدیریت عملکرد و کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی نیز با ارائه برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت ادامه یافت.نظامنامه پیشنهادات نیز مطرح شد تا موردبررسی و تصویب نهایی در این جلسه قرار بگیرد. همچنین گزارشی از فعالیت های قابل برونسپاری و برونسپاری شده نیز عنوان شد.
شایان ذکر است گزارش عملکرد کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری به همراه برنامه عملیاتی جاری و آینده آن ارائه گردید.
 خاطر نشان می شود لزوم شکل گیری شورای راهبری توسعه مدیریت در بطن همه دستگاه های اجرایی حاکی از آن دارد که این شورا بعنوان بالاترین مرجع قانونی نقش اثرگذاری در پیشبرد اهداف و مأموریتهای سازمانی ایفا می نماید. دراین راستا با توجه به پتانسیل و ظرفیت تخصصی که در بدنه کارشناسی سازمان نقشه برداری کشور وجود دارد با همفکری و تبادل تجربیات در جهت پرورش سازمانی هوشمند ذیل چنین کمیته هایی، برنامه اجرایی و عملیاتی سازمان آنالیز و بررسی می شود.


کد مطلب: 4930

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/gallery/4930/1/ارائه-گزارش-عملکرد-5-کمیته-تخصصی-سیزدهمین-نشست-اعضای-شورای-راهبری-توسعه-مدیریت-سازمان-نقشه-برداری-کشور

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir