Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
plus
reset
minus
plus
minus
تاریخ انتشاردوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۱۳
کد مطلب : ۴۰۵۴

بررسی نیاز سنجی دوره های آموزشی

plusresetminus
تکلیفی که اینبار بر عهده کمیته سرمایه انسانی گذاشته شد قدمی است که نزدیک شدن برنامه‌های قابل اجرا برای رسیدن به یکی از اهداف این کمیته را در نیازسنجی دوره‌های آموزشی کارکنان به واقعیت نزدیکتر میکند. توجه به اهمیت و لزوم تنوع رشته‌های تخصصی در طراحی دوره‌های آموزشی نیازی است که به روز بودن آن میتواند معیار و سنگ محک توانمندسازی سرمایه‌های انسانی در مسیر تحقق بهبود شاخص‌های عملکرد سازمان باشد. سابقه آخرین نیازسنجی دوره‌های آموزشی در سازمان سال 1379 بوده‌است که بدلیل خارج از رده شدن آن در خصوص برخی از دوره‌های آموزشی در دست اقدام و طراحی مجدد توسط این کمیته قرار گرفته است. بازنگری گروه‌های کاری ، برخورداری از نظرات افراد علمی سازمان و افراد فنی با سابقه مدیریتی بالا و مشارکت دادن نظرات کارکنان و جذب آرائ آنان از طریق اعلام عمومی نکته‌ای بود که در جمعبندی نهایی نشست این کمیته پیشنهاد گردید تا برای بازنگری در این دوره‌ها ، تصویب داخلی و ارسال نهایی به اداره اموراداری و استخدامی مورد اقدام قرار گیرد. به لحاظ اهمیت این موضوع و برداشتن اولین گام در این نشست ، گروه‌های کاری و اسامی افراد گروه و سرگروه‌ها اعلام گردید و ریاست سازمان ، آقای ایمن‌آبادی ، خواستار بررسی نظرات کارکنان در این گروه‌ها شدند . دومین موضوع مطرح در این نشست تقسیم وظائف کاری بر اساس چهار محور اصلی مورد اعلام در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بود که بند و برنامه‌های مربوط به هر یک در راستای جذب ، جبران خدمات و رفاه و تعادل کار و خانواده ، بروزرسانی آموزش و بالاخره جانشین‌پروری با رویکرد تعریف سنجه و شاخص برای انتصابات  به حضار در جلسه معرفی گردید. در پایان با توجه به این جمعبندی که نگرش گروه‌های کاری  می‌بایست دارای نگاهی دوسویه و همزمان به سیاستهای ابلاغی و اقدامات مورد انتظار از سازمان باشد قرار گردید تا تعدادی از گروه‌های کاری به تکالیف دستورالعمل و یک گروه‌کاری به امور غیر تکلیفی ولی مرتبط به منابع انسانی اختصاص یابد.
https://www.ncc.gov.ir/vdce.n8ebjh87e9bij.html
ncc.gov.ir/vdce.n8ebjh87e9bij.html
1