کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

دکتر جعفرزاده ایمن‌آبادی در نشست اعضای کمیسیون معین:

هدف از سند چشم انداز نقشه راه نقشه برداری ارائه شده از سوی کمیسیون معین پیشگیری از دوباره کاری و سردرگمی فعالین حوزه نقشه برداری است

13 خرداد 1400 ساعت 10:59

تنظیم کننده : مریم صادقی

دکتر جعفرزاده ایمن‌آبادی در نشست اعضای کمیسیون معین گفت:«هدف از سند چشم انداز نقشه راه نقشه برداری ارائه شده از سوی کمیسیون معین پیشگیری از دوباره کاری و سردرگمی فعالین حوزه نقشه برداری است.»


به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، شصتمین نشست اعضای کمیسیون معین شورای عالی نقشه برداری کشور با حضور نمایندگان دستگاه های عضو و ریاست دکتر جعفرزاده ایمن آبادی در سازمان نقشه برداری کشور برگزار شد. در ابتدای این نشست دکتر جعفرزاده ایمن‌آبادی رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور و کمیسیون معین و دبیر شورای عالی نقشه‌برداری ضمن خوشامدگویی؛ بر لزوم تشکیل مستمر جلسات کمیسیون معین و برنامه‌ریزی برای تشکیل شورای عالی همکاری اعضاء با کارگروه های تخصصی ذیل کمیسیون معین تأکید نمود. وی از برنامه ریزی های سازمان نقشه برداری کشور  برای برگزاری جلسه شورای عالی نقشه برداری و با حضور دکتر نوبخت رئیس این شورا در آینده خیلی نزدیک خبر داد.
 
در ادامه نسخه جمع بندی شده از آیین نامه جدید شورای عالی برای تصویب نهایی در کمیسیون ارائه شد. لازم به ذکر است این نسخه پس از بررسی در کارگروه مربوطه و اخذ نظرات اعضا، تدوین شده تا پس از تصویب در کمیسیون برای تصویب نهایی در شورای عالی مطرح گردد. 
 
 دکتر جعفرزاده ایمن آبادی در این نشست تصریح کرد:«یکی از مهمترین اقداماتی که میبایست در کمیسیون معین انجام گیرد، تدوین و ارائه سند چشم انداز نقشه راه نقشه برداری و اطلاعات مکانی است. تشکیل کارگروه تخصصی ذیل این کمیسیون می تواند گامی مؤثر در ارائه این سند باشد. در این خصوص برای جلوگیری از دوباره کاری؛ پیش نویس سند تهیه شده در گروه ژئوماتیک معاونت فناوری ریاست جمهوری در این کمیسیون ارائه و پس از بررسی در کارگروه مربوطه سند چشم انداز نقشه و اطلاعات مکانی کشور برای تصویب در شورای عالی نقشه برداری ارائه خواهد شد.»
 
دکتر جعفرزاده ایمن آبادی درباره ارائه سند چشم انداز نقشه برداری به شواری عالی انقلاب فرهنگی اذعان داشت:«با وجود شورای عالی نقشه برداری هیچ توجیهی برای ورود شوای عالی انقلاب فرهنگی به صنعت مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی وجود ندارد.» که این امر مورد اتفاق تمامی اعضای جلسه نیز قرار گرفت.
 


کد مطلب: 4033

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/gallery/4033/1/هدف-سند-چشم-انداز-نقشه-راه-برداری-ارائه-شده-سوی-کمیسیون-معین-پیشگیری-دوباره-کاری-سردرگمی-فعالین-حوزه

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir