کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

نشست کمیته منطقه ای مدیریت جهانی اطلاعات مکانی سازمان ملل در آسیا و اقیانوسیه (UN-GGIM-AP‌)با حضور سازمان نقشه‌برداری کشور برگزار شد:

ابقای سازمان نقشه‌برداری کشور جمهوری اسلامی ایران بعنوان عضو هیئت رئیسه کمیته UN-GGIM-AP

30 ارديبهشت 1400 ساعت 14:37

تنظیم کننده : حامد مرادیان

نشست کمیته منطقه ای مدیریت جهانی اطلاعات مکانی سازمان ملل در آسیا و اقیانوسیه (UN-GGIM-AP‌)با حضور سازمان نقشه‌برداری کشور برگزار شد و عضویت سازمان نقشه برداری کشور جمهوری اسلامی ایران بعنوان عضو هیئت رئیسه کمیته UN-GGIM-AP ابقا گردید.


به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه‌برداری کشور، این سازمان با حضور در نشست مجازی کمیته منطقه ای مدیریت جهانی اطلاعات مکانی سازمان ملل در آسیا و اقیانوسیه (UN-GGIM-AP‌) که در دو روز متوالی برگزار شد، به عنوان یکی از اعضای هیئت رئیسه کمیته UN-GGIM-AP برای یکسال دیگر ابقا شد.

در این نشست که به شکل مجازی برگزار شد، دکتر جعفرزاده ایمن‌آبادی، رئیس سازمان نقشه برداری کشور، به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران، ضمن جایگزین شدن به نماینده قبلی کشور، پس از معرفی خود به ارائه مهمترین دستاوردهای سازمان پرداخت و در انتها پیشنهاداتی را نیز برای این کمیته جهانی مطرح نمود که با استقبال شرکت کنندگان مواجه شد.

سازمان نقشه برداری کشور، از زمان ریاست دکتر جعفرزاده ایمن آبادی، حضور پر رنگ و فعال خود را در مجامع بین المللی، علی رغم تحریم ها و پاندمی کرونا، آغاز نموده است.

شایان ذکر است سازمان نقشه برداری کشور به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در کمیته منطقه ای مدیریت جهانی اطلاعات مکانی سازمان ملل در آسیا و اقیانوسیه (UN-GGIM-AP‌) عضو هیئت رئیسه بوده و فعالیت موثری داشته است. این سازمان در سال 2013 در تهران، میزبان نشست همگانی و هیئت ریئسه این کمیته بود.


کد مطلب: 3954

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/gallery/3954/1/ابقای-سازمان-نقشه-برداری-کشور-جمهوری-اسلامی-ایران-بعنوان-عضو-هیئت-رئیسه-کمیته-un-ggim-ap

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir