Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
plus
reset
minus
plus
minus
 
بازدید از ایستگاه های تعیین موقعیت دقیق GNSS مستقر در حرم مطهر رضوی

بازدید از ایستگاه های تعیین موقعیت دقیق GNSS مستقر در حرم مطهر رضوی

۱۴۰۱-۰۳-۰۳
آغاز همکاری های مشترک فنی و مهندسی سازمان نقشه برداری کشور و آستان قدس رضوی

آغاز همکاری های مشترک فنی و مهندسی سازمان نقشه برداری کشور و آستان قدس رضوی

۱۴۰۱-۰۳-۰۲
اتصال سرویس های  لایه های اطلاعات مکانی سازمان هواشناسی کشور به زیرساخت ملی داده‌های مکانی سازمان نقشه‌برداری کشور

اتصال سرویس های لایه های اطلاعات مکانی سازمان هواشناسی کشور به زیرساخت ملی داده‌های مکانی سازمان نقشه‌برداری کشور

۱۴۰۱-۰۳-۰۱
اطلس آموزش عالی (نگارش سوم)

اطلس آموزش عالی (نگارش سوم)

۱۴۰۱-۰۳-۰۱
معرفی اطلس آب؛ تهیه شده در سازمان نقشه‌برداری کشور/ویدیو

معرفی اطلس آب؛ تهیه شده در سازمان نقشه‌برداری کشور/ویدیو

۱۴۰۱-۰۲-۳۱
به روز رسانی ایستگاه های دائمی تعیین موقعیت و ناوبری سازمان نقشه برداری کشور

به روز رسانی ایستگاه های دائمی تعیین موقعیت و ناوبری سازمان نقشه برداری کشور

۱۴۰۱-۰۲-۳۱