گروه کاری تخصصی GNSS:

به لحاظ حفظ اهمیت استفاده بهینه از سرمایه‌های موجود در کشور، همچنین جلوگیری از دوباره‌کاری‌ها و پرهیز از موازی‌کاری، رعایت صرفه‌جویی‌های اقتصادی و حفظ بیت‌المال؛ شورای‌عالی نقشه‌برداری کشور به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در حوزه نقشه و اطلاعات مکانی، موضوع هم‌افزایی و یکپارچه‌سازی ایستگاه‌های تعیین موقعیت و ناوبری و شبکه ایستگاه‌های دائمی تعیین موقعیت GNSS موجود در کشور را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دستورکار خود قرار داده است.
در یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای‌عالی نقشه‌برداری مورخ 1400/03/29،   مصوب شد« به جهت جلوگیری از موازی‌کاری و افزایش بهره‌وری از توان، ظرفیت و امکانات کشور؛ سازمان نقشه‌برداری کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه، در جهت تلفیق شبکه  یکپارچه تعیین موقعیت آنی خود و بر اساس مقررات و ضوابط چارچوب مرجع مختصات ملی کشور ابلاغی از سوی دبیرخانه شورا اقدام نمایند.» در همین راستا در شصت و یکمین جلسه کمیسیون معین شورای‌عالی، مورخ 1400/09/30 و به استناد بند (4-1) از ماده یک آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی نقشه‌برداری،گروه‌کاری تخصصی GNSS  ذیل دبیرخانه شورای‌عالی نقشه‌برداری و با عضویت نمایندگان سازمان نقشه‌برداری کشور، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت کشور و نماینده نهادهای تخصصی غیردولتی تشکیل شد.