دکتر لیلا کریمی دهکردی
مدیرکل نظارت، کنترل فنی و استاندارد
تلفن مستقیم: ۶۶۰۷۱۰۸۱
داخلی: ۲۲۴۷ و ۲۵۴۸

مهندس رقیه فتحی الماس
معاون اداره نظارت، کنترل فنی و استاندارد
داخلی: ۲۲۵۳

مهندس محمدرضا حسینی
رئیس اداره نظارت نقشه برداری زمینی
تفلن مستقیم: ۶۶۰۷۱۰۸۴
داخلی: ۲۲۵۸

مهندس الهام طیبی
رئیس اداره نظارت نقشه برداری هوایی
داخلی: ۲۲۲۱

مهندس کبری کردی
رئیس اداره نظارت آبنگاری
داخلی: ۲۵۵۸

مهندس امیدعلی حیدری
رئیس اداره نظارت سامانه های اطلاعات مکانی
داخلی: ۲۲۵۵

مهندس فرهاد جهانی
رئیس اداره نظارت عملیات کارتوگرافی
داخلی: ۲۲۸۱

شمس الملوک علی آبادی
رئیس گروه استاندارد
داخلی: ۲۲۵۰

مهندس مجید خاکساران خوش
رئیس اداره امور قراردادهای نظارتی
داخلی: ۲۵۳۲

مهندس هما درزی
مسئول تعرفه خدمات نقشه برداری
داخلی: ۲۷۰۴

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.